Formålet med denne applikation er at kortlægge rejsetider, belastningsgrader, forsinkelser og hastigheder på vejnettet. ITS Platformens indsamlede data fra køretøjers bevægelser i vejtrafiksystemet giver nye muligheder for at kortlægge dette. Disse informationer bruges af mange af vejtrafikkens aktører - bl.a. de nordjyske kommuner, Vejdirektoratet og Politiet.

Der udvikles en database for et rutesegmentopdelt vejnet. I databasen vil vi tilføje de indsamlede data fra bilerne i projektet sammen med de traditionelle snittællinger, og ITS Platformen har statistiske funktioner og udtræksværktøjer, der kan bestemme: 

1) Tidsafhængige rejsetider - med tilhørende usikkerhedsbestemmelse for rutesegmenter og serier af rutesegmenter.

2) Belastningsgrader og forsinkelser i kryds og på strækninger.

3) Kortlægning af områder med hastighedsovertrædelser.

Brugen af de indsamlede data giver mange nye muligheder, men også en række udfordringer. Med de traditionelle tællinger og målinger har vi meget detaljerede målinger af eksempelvis antal og hastighed i enkeltpunkter i vejnettet, men derimod ingen viden få meter fra selve målepunktet. Med ITS Platformens indsamlede data er situationen omvendt - vi har detaljeret viden om enkelte bilers adfærd på hele vejnettet, men til gengæld har vi kun viden om en lille stikprøve af de biler, der færdes på vejene. Med Trafikstatistik kan vi dermed give et præcist bud på eventuelle problemer med trafikafviklingen fordelt på de enkelte veje og tidspunkter.